Nu bygger vi 1000 lägenheter

Följ vår resa

0
av 1000 lägenheter på gång

Vad är 1000 Lägenheter?

Det är bostadsbrist. Enligt Boverket behöver vi, fram till 2025, bygga 600 000 bostäder för att fylla behovet som finns i Sverige. 243 av Sveriges 290 kommuner uppger att de behöver fler bostäder. De senaste åren har byggandet ökat något, men det saknas nya, kreativa produktionssätt. Att effektivisera byggprocessen och skapa bostäder som fler har råd med.

För tre år sedan grundades Riki Bostad. Idén var att ta fram ett nytänkande och smart byggsystem så att fler har råd med bostad och så att fler fastighetsägare kan investera i nyproduktion – inte bara i storstäder, utan även på mindre orter.

Sen dess har vi jobbat intensivt med vår process och idag har vi produkten, Riki-huset. Med Riki-huset kan vi bygga bra bostäder, på halverad produktionstid. I slutändan blir det lägre kostnader och hyresnivåer. Något som vi saknar på marknaden idag. I augusti påbörjades monteringen av det första Riki-huset i Sverige, i Umeå. Den första november flyttar våra första hyresgäster in!

Vårt första mål är att bygga 1000 lägenheter, med start 2018 – följ vår resa!

Vill du vara en del av det? Behöver din kommun bostäder? Kontakta oss här!

Riki-huset

IKEA-kök

Parkettgolv/bambugolv

Helkaklade badrum med golvvärme

Flexibla fasader

Balkong

Hållbart

Energisnåla

Sedumtak

Låg miljöpåverkan

Snabb montering

Energi

Energiklass A

Individuell mätning

Solceller

Kostnadseffektivt

10 månader från bygglov till inflytt

Industriell process

Investeringsstöd

Stålmoduler

Riki-huset

Lägenheterna byggs och kvalitetssäkras i fabrik. Lägenheterna håller hög standard med parkettgolv i ek, IKEA-kök samt bänkskiva och fönsterbänk av granit.

Badrummen är helkaklade med golvvärme, handdukstork och tvättmaskin. Varje lägenhet har balkong.

Hållbart

Vi vill bygga bostäder som fler har råd att bo i. Med en effektiv process kapar vi byggtiden på plats, vilket minskar kostnader för fastighetsägaren som i slutändan kan erbjuda hyresrätter med lägre hyror.

Vi vill göra det enkelt för alla boende i våra hus att leva hållbart och miljömedvetet. Inte minst är det viktigt att skapa trygga och sociala miljöer för alla, såväl boende som övriga, som vistas i områdena vi bygger i.

Energisnålt

Varje lägenhet är i princip självförsörjande och har eget lägenhetsaggregat med FTX-funktion. Husen är isolerade med PIR-material för högsta möjliga miljö- och energieffektivitet.

Våra lägenheter är både energieffektiva, har god inomhusmiljö och har bra utrymmen för källsortering. Energianvändningen i våra hus ligger långt under Boverkets riktlinjer för energikrav och våra väggar och fönster är välisolerade.

Kostnadseffektivt

Från färdigt bygglov fram till inflyttning tar det cirka 10 månader. Den korta produktionstiden beror på att mark- och grundläggningsarbeten kan påbörjas parallellt med att bostäderna byggs i fabrik.

De färdiga volymerna innefattar innertak, golv, väggar samt all inredning inklusive vitvaror. Endast installationer och rördragningar görs på byggarbetsplatsen. Montagetiden på bygget är väldigt kort eftersom mark, tak och volymer är färdiga vid tiden för montering.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller skicka ett mail till hej@1000lagenheter.se

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter runt om i Sverige. Vi finns i Sundsvall, Timrå, Mälardalen, Finspång, Karlskoga, Skövde, Blekinge och Skåne. Vår vision är att skapa trygga bostäder för våra hyresgäster.

Läs mer på www.amasten.se.

Om Riki

Riki Bostad grundades med idén om att ta fram ett smart och nytänkande byggsystem som gör att fler människor har råd med bostad och att fler fastighetsägare kan investera i nyproduktion, inte bara i storstäderna utan även i mindre orter. Utan att ge vika för vare sig standard eller energiprestanda.

Läs mer på www.riki.se.

amasten_fastighetsab_cmyk
riki-logo_white